Hyresavtal 2015

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart du betalat anmälningsavgiften/depositionen.

När skall jag betala?
En deposition på 3000 kr* ska betalas inom 5 dagar från bokning. Inbetald deposition återbetalas efter hyresperiodens slut när stugan slutstädats och inspekterats. (Utebliven eller undermålig städning debiteras kunden). *3000 kr per hyresvecka.

Hela stughyran ska vara betald allra senast 60 dagar före avtalad ankomstdag. Vid bokning mindre än 30 dagar före ankomstdatum ska hela hyresbeloppet vara uthyraren tillhanda inom 72 timmar från bokningstillfället. Om så ej sker annulleras bokningen. Depositionen återbetalas efter återlämning av nycklar.

Vad ingår i hyresbeloppet?
I hyran ingår disponering av stuga/stugor enligt rubriken hyresobjekt ovan. Normal* vatten- och elförbrukning ingår, liksom lån av plasteka (elmotor kostar extra**). Vissa förbrukningsartiklar såsom kryddor och andra torrvaror finns i stugan. Förbrukade artiklar ersätts av hyresgästen.

* Vatten kommer från egen borrad brunn och bör användas med måtta. Luftkonditionering drar mycket ström och innebär en extra kostnad. **Prisavdrag görs ej om båtmotor/laddare/batteri inte fungerar.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften/depositionen i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar slutbetalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Avbokning ska ske skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugans adress. Vi bekräftar din avbokning skriftligen.

Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift som motsvarar depositionen på 3000 kronor per hyresvecka.

Om du avbokar senare än 60 dagar men tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst måste du betala 50 % av hyresbeloppet utöver den inbetalda depositionen.

Om du avbokar senare än 30 dagar före avtalad ankomst måste du betala 100 % av hyresbeloppet.. Hyresgästen rekommenderas att ha ett separat avbeställningsskydd genom försäkringsbolag eller bank.